Privacy Policy

Politica de confidențialitate

 1. Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date, modificată și completată și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protectța vieții private în sectorul comunicațiilor electronice www.feedyourbrain.ro are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate de către Utilizator.
 2. feedyourbrain.ro utilizează metode și tehnologii de securitate avansate, pentru a proteja datele cu caracter personal, colectate și procesate conform prevederilor legale în vigoare. Toate materialele și informațiile personale trimise către website, prin e-mail sau prin intermediul paginilor de Internet, vor fi considerate confidențiale.
 3. feedyourbrain.ro colectează date cu caracter personal și date cu caracter special (CNP), numai cu acordul voluntar al Utilizatorului în următoarele scopuri:
  • validarea, expedierea și facturarea comenzilor către acesta;
  • pentru a asigura accesul acestuia la PRODUS;
  • trimiterea de newslettere și/sau informări periodice, prin folosirea poștei electronice (e-mail, SMS) și/sau prin apel telefonic;
  • contactarea acestuia, la cererea sa;
  • contactarea acestuia, în chestiuni de Relații cu Clienții;
  • scopuri statistice.
  Prin acceptarea acestor condiții fiecare Utilizator și-a exprimat consimțământul ca www.feedyourbrain.ro să colecteze și să administreze datele acestuia cu caracter personal, în condițiile și cu respectarea prevederilor Legii 677/2001.
  Oricare Client are dreptul de a obține de la www.feedyourbrain.ro, printr-o cerere scrisă, semnată și datată, în mod gratuit:
  a) confirmarea faptului că datele care îl privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta;
  b) după caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă legii, în special a datelor incomplete sau inexacte;
  c) după caz, transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă legii;
 4. În virtutea înregistrării voluntare pe websitul feedyourbrain.ro sau a comandării produselor www.feedyourbrain.ro Clientul îşi dă consimţământul pentru procesarea datelor cu caracter personal de către www.feedyourbrain.ro în propriul sistem informatic, atât manual cât şi automat, în scopurile enunţate mai sus, în conformitate cu art.5 alin.1 din Legea nr. 677/2001 privind protecția și prelucrarea datelor personale.
 5. Dacă Clientul nu este de acord cu prelucrarea datelor sale personale de către www.feedyourbrain.ro, acesta are dreptul de a nu utiliza website-ul şi de a nu oferi date cu caracter personal.
 6. Păstrarea datelor personale Datele personale vor fi păstrate atât timp cât este necesar pentru scopurile menționate mai sus sau perioada de timp prevăzută de dispozițiile legale.
 7. Drepturile pe care le aveți în ceea ce privește datele dumneavoastră personale

În legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal și în baza condițiilor specificate în legea 677/2001 și în Regulamentul privind protecția datelor la nivel european 679/2016*, vă puteți exercita oricare dintre următoarele drepturi:

 • dreptul de acces la datele personale care vă privesc;
 • dreptul de a solicita rectificarea sau actualizarea atunci când datele sunt inexacte sau incomplete;
 • dreptul de a solicita ștergerea datelor în anumite circumstanțe (de ex. când datele personale nu mai sunt necesare în raport cu scopurile menționate mai sus);
 • dreptul de a vă retrage consimțământul, în orice moment, pentru prelucrarea datelor personale, la care ați consimțit anterior.
 • Începând cu data intrării în vigoare a Regulamentului UE 679/2016, respectiv 25 mai 2018, veți beneficia și vă veți putea exercita suplimentar:
 • dreptul de a fi uitat, în sensul adreăarii unei solicitări către feedyourbrain.ro pentru ștergerea evidențelor datelor personale;
 • dreptul la portabilitatea datelor, în sensul transferului datelor dumneavoastră personale către un alt operator de date personale desemnat de dumneavoastră;
 • dreptul de a fi notificat în caz de încălcări privind securitatea datelor, de către operator.